Lễ bàn giao căn hộ chung cư Phú Hòa, tháng 11/2016