Hoa Xuân Bạch Đằng - BICONSI - 2018
CLB Thể dục Thể thao Hiệp Thành III