Tuyển dụng tháng 6/2019

Tuyển dụng tháng 6/2019

Xưởng sản xuất nội thất - công ty Biconsi tuyển dụng nhân viên do nhu cầu phát triển kinh doanh.