HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ LẦN ĐẦU – BICONSI TOWER DIỄN RA THÀNH CÔNG

Ngày 26/11/2022, tại tầng 3 Tòa nhà Biconsi Tower, số 1 đường Phú Lợi, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Công ty Cổ phần Xây dựng Tư vấn Đầu tư Bình Dương đã tổ chức Hội nghị Nhà Chung cư lần đầu của Chung cư Biconsi Tower. Hội nghị có sự tham gia của đại diện UBND phường Phú Lợi, đại diện Chủ đầu tư BICONSI cùng 160 chủ sở hữu/ đại diện chủ sở hữu căn hộ trong Chung cư Biconsi Tower.

Hội nghị Nhà Chung cư lần đầu - Chung cư Biconsi Tower đã diễn ra thành công với việc thông qua Quy chế về việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư; Quy chế bầu Ban quản trị nhà chung cư; Quy chế hoạt động của Ban quản trị; Quy chế thu chi tài chính của Ban quản trị; Sửa đổi, bổ sung nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư; Tờ trình đề xuất giá Dịch vụ Quản lý vận hành và Đơn vị Quản lý vận hành Tòa nhà Biconsi Tower.

Sau khi thông qua các quy chế và nghe báo cáo thu chi tài chính, báo cáo quản lý vận hành, báo cáo quỹ bảo trì và chi phí bảo trì phần sở hữu chung năm 2020, 2021 của Biconsi Tower, hội nghị đã thống nhất bầu ra được Ban Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm:

  • Ông Nguyễn Hoàng Hải – Trưởng ban
  • Ông Lê Vũ Tiến Hoàng – Phó ban
  • Ông Nguyễn Bảo Quốc Thuần – Phó ban
  • Ông Nguyễn Mạnh Tiến – Thành viên
  • Ông Trần Xuân An – Thành viên

Ban Quản trị Chung cư Biconsi Tower sẽ đại diện cho các chủ sở hữu căn hộ chung cư thực hiện công việc quản lý và vận hành chung cư, góp phần đảm bảo an toàn cho cư dân trong Biconsi Tower.

Hình ảnh Hội nghị Nhà Chung cư lần đầu tại Biconsi Tower

 

Các tin khác
Trang 1 / 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »