Ngày vui tổng kết của CB-CNV công ty Biconsi

 

        Ngày 29/01/2016 tại Nhà hàng Tiamo Phú Thịnh, công ty Biconsi đã tổ chức hội nghị người lao động kết hợp tất niên cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty. Với sự nỗ lực của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CB-NV Công ty, trong năm 2015 Công ty đã thực hiện đạt 160 %  lợi nhuận so với kế hoạch và 117,67% doanh thu so với kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 6.480.000 đồng/người/tháng, tổng số lao động là 610 người.


Chuỗi hình ảnh "Nụ cười Biconsi"


 
 

 

 

 

 

 

 

Niềm vui nhận quà

Các tin khác
Trang 1 / 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »