Quỹ Từ thiện Biconsi Group công khai báo cáo hoạt động năm 2022

CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TỪ THIỆN BICONSI GROUP 2022

Căn cứ công văn số 2092/SNV-TCBC về việc báo cáo tình hình hoạt động hội, quỹ năm 2022, Quỹ Từ thiện Biconsi Group công khai thông tin hoạt động từ thiện năm 2022. 

 

 

Link PDF báo cáo:

QuyTuthienBiconsiGroup-bccongtactochuc&hoatdong2022.pdf

QuyTuthienBiconsiGroup2022-bcthuchi-QCXHNuCuoiBinhDuong.pdf

QuyTuthienBiconsiGroup-saokeTKNH2022.pdf

 

Các tin khác
Trang 1 / 58 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »