Quỹ Từ thiện Biconsi Group công khai báo cáo hoạt động năm 2023

CÔNG KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TỪ THIỆN BICONSI GROUP 2023

Căn cứ nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện, nay Quỹ Từ thiện Biconsi Group xin công khai thông báo các thông tin hoạt động, thu chi tiền mặt, sao kê ngân hàng. Thông tin chi tiết đính kèm. 

Link PDF báo cáo:

bao cao Hoat dong Quy tu thien 2023 - SNV.pdf

Thu chi tien mat nam 2023.pdf

sao ke TKNH nam 2023.pdf

 

Các tin khác
Trang 1 / 57 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 »