Năm 2020: Linh hoạt, sáng tạo để vượt qua thử thách

Năm 2020: Linh hoạt, sáng tạo để vượt qua thử thách

Năm 2020 là một năm khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhờ sự linh hoạt, chủ động tìm hiểu thị trường, nhiều chủ đầu tư như Công ty Biconsi đã tận dụng cơ hội để phát triển.

Trang 4 / 23 « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »